Историјата често ги изостава жените од своите редови. Ова не е само нашата долга листа на благодарност кон сите што придонеле кон растењето на ПРВО ПА ЖЕНСКО, туку и обид за архивање на женските гласови, дела и заложби. Ви се поклонуваме!