Фестивал

Прво па женско

за феминистичка

култура

ПРВО ПА ЖЕНСКО промовира разновидни пристапи во промислувањето и репрезентацијата на родот во уметноста и критичките пракси, низ преиспитување на доминантните наративи, оспорување на стереотипите и одржување безбедна и инклузивна платформа на која гласовите на различните малцинства и маргинализирани групи стануваат дел од мејнстримот. Како единствен фестивал на феминистичката култура и активизам во земјата, ПРВО ПА ЖЕНСКО го промовира феминизмот, придонесува за суштинско препознавање на женската интелектуална и креативна работа и ги поддржува напорите на активист(к)ите за женски и ЛГБТИ+ права. Неколкудневната интердисциплинарната програма вклучува изложби, предавања, пефроманси, концерти, презентации, панел дискусии, промоции на книги, диџеј сетови, активности за деца и млади, работилници, кои претставуваат различни рефлексии на феминизмот во теоријата и уметноста. Вкоренет во феминистичките вредности, Фестивалот ги промовира еднаквоста, недискриминацијата, грижата, инклузивноста, заедништвото, солидарноста, сојузништвото и интерсекционалноста како столбови на слободните, праведни и инклузивни општества.2013
since
Фестивали
Festivals
Top