#intervju

Во сеќавање на Нада Лер-Софрониќ
Наташа Бошкова – правно зајакнување на маргинализираните заедници
Енисе Демирова – за подобра состојба на Ромките во Македонија
Васка Мојсовска – желбата да се борам за правата на руралните жени ми се појави уште од рани години
Од барут до масло на платно - патот на уметницата Ружица Јосифовска
ПРКОС е цвет, но и позитивен инает - интервју со Ирена Поповска
Верувам дека во 21 век, Ромите се водечки, општествени, еколошки и технолошки футуристи на Земјата
Top