Тиииит! Инк. Тиииит! Инк..

Тиииит! Инк. е формирана како неформална група во јануари, 2011 година како резултат на желбата за активно дејствување во сферата на женските права, темелено на индивидуалното искуство на основачките во невладинoт сектор, културата, уметноста и медиумите. Со цел продлабочување на својата дејност и осигурување оддржливост на постигнатите резултати, од јануари, 2015 Тиииит! Инк. е формално регистрирана како непрофитна организација за промоција на женската активност. Основните сфери на интерес и дејствување на организацијата се женските права, женската интелектуална и креативна продукција, активното учество во промоцијата и развојот на независната културна сцена и граѓанскиот активизам во Македонија и регионот. Тиииит! Инк. ги реализира и унапредува своите активности во овие сфери преку поттикнување и афирмирање на различноста, истражувањата, неформалното обрзование и промоција преку креативна размена и соработка на актерите од овие области на дејствување. Досега организацијата има остварено успешни соработки со VoxFeminae - Загреб, BeFem - Белград, Pravo Ljudski - Сараево, како и со светскиот дистрибутер на филмови направени од/за жени Women Make Movies - САД. Активностите на Тиииит! Инк. се поддржани од јавни установи (Младински културен центар - Скопје, Кинотека на РМ) и од домашни и интернационални донатори (ФООМ, FRIDA Young Feminist Fund) и истите се широко препознаени и посетени од бројна публика на најразлична возраст. Во ноември 2014, Тиииит! Инк. беше иницијатор за формирање на Матка - платформа за слободен пристап до легален аборус заедно со 8 цивилни организации кои работат на полето на репродуктивните права, правата на жените и ЛГБТИ заедницата (ХЕРА, ЛезФем, Реактор, Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, Бори се Женски, Излез и Контрапункт). Од ноември, 2014 организацијата е член на регионалната мрежа Gendernet - неформална мрежа на организации кои се занимаваат со културни родни пракси низ медиумски, фестивалски и продукциски програми. Од самиот почеток на своето постоење, Тииит! Инк. реализира активности кои во својот фокус ја имаат активната женска сфера, нејзината поддршка и промоција. Организацијата реализира концептуални настани во областа на независната култура и уметност, како и хуманитарни настани што се темелат на ентузијазам, пријателска размена и креативна соработка на претставниците на локалната и регионална независна културна сцена и невладин сектор. Настаните за промоција и унапредување на женските права што ги организира Тиииит! Инк. се одликуваат со богата и разновидна програма и посетени се од многубројна публика. Активизмот и вмрежувањето се клучна точка и фокус на организацијата, а нејзините активности се и можност за унапредување на соработка помеѓу организациите кои работат на сродни теми во региониот и во ЕУ. Програмата на настаните е секогаш продлабочена со учеството на повеќе регионални и интернационални гости.Контакт

Тим

Јана Коцевска дипломирала на Институтот за етнологија и антропологија, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, во 2012 година. Од 2011 година почнува активно да делува во областа на женските права како дел од неформалната група Тиииит! Инк. која од јануари 2015 прераснува во Здружение на граѓани за промоција на женската активност Тиииит! Инк. Од декември 2013 е една од основачите на Центарот за истражување на национализмот и културата (ЦИНИК), кој има за цел да го разбере, објасни и да покрене свесност за развитокот на национализмот во балканскиот регион, за комплексните односи со културата воопшто и неговото влијание на балканските општества.

Јана Коцевска

Јана Коцевска

Тиииитовка една

Кика Леловац, интерсекторска феминистка, оргинална Тиииитовка и осмислувачка и остварувачка на ПРВО ПА ЖЕНСКО. Понекогаш глумица. Фултајм асистентка по глума на ФДУ. Се обидува да патува што почесто и што подалеку, конечно да докторира и лудо да се заљуби. Сонува да има ќерка и на ПРВО ПА ЖЕНСКО еден ден да свири Пети Смит.

Кристина Леловац

Кристина Леловац

Тиииитовка една

Јана Старделова е Скопјанка која живее и работи во Љубљана. Таа е една од основачките на организацијата и кума на фестивалот Прво па женско. Нејзините главни улоги во организацијата се: фандрејзинг, развој на проекти и програми, логистика и координација. Покрај тоа што е феминистка, активно работи и делува на следните подрачја: заштита на човековите права на мигрантите и бегалците, активирање на дијаспораta, развој на заедниците на локално ниво и неинституционални уметнички иницијативи на маргинализирани групи.

Јана Старделова

Јана Старделова

Тиииитовка една
Моника Јамандиловска

Моника Јамандиловска

Тиииитовка една

Biljana Kotevska is a socio-legal intersectional feminist researcher. Her main research interests are
equality and non–discrimination, (intersectional) feminism, European human rights law, minority
rights, national human rights institutions and other mechanisms for human rights protection,
methodologies and methods for human rights research, and economic, social and cultural rights. Some
of her most recent published works include "Feminist activism against the restriction of reproductive
rights in the Republic of Macedonia: The campaign against the new law on abortion" (published in
Women’s Studies International Forum Vol.77 (November-December 2019) in co-authorship with Dr.
Elena Spasovska) and the Country Report on Gender Equality in North Macedonia for 2019 for the
European Commission.

Biljana currently works as a Research Coordinator in the think-tank European Policy Institute – Skopje,
Country Expert on gender equality and non-discrimination in the European Commission’s network of
legal experts on gender equality and non-discrimination, and Legal Expert in the European Union
Fundamental Rights Agency’s FRANET. She has been active in the civil society sector in Macedonia
and in South-East Europe since 2007, including as a member in Bori se ženski! since 2013. Aside from
research, she has worked in project management and coordination, strategic planning, and project
evaluation, most recently on the European Union’s Racism, Equality and Citizenship Programme.

Biljana has provided education and training, including by teaching at the School of Law, Queen’s
University Belfast (UK), where she also did her doctoral research “Equality and non-discrimination in
the post-Yugoslav space: Intersectionality under law in Croatia, Macedonia and Slovenia”. For this
research, she was awarded the Special Postgraduate Research Scholarship by the School of Law, Queen’s
University Belfast (UK) and the Civil Society Scholar Award by the Open Society Institute
(London/New York). She holds an LL.B from the University ‘St. Cyril and Methodius’ (Macedonia),
MA in Democracy and Human Rights in South-East Europe from the University of Sarajevo (Bosnia
and Herzegovina) and the University of Bologna (Italy), and an LL.M in International Human Rights
Law (with distinction) from the University of Essex (UK).

Билјана Котевска

Билјана Котевска

Членка на Управен одбор

Jovan Bliznakovski is a political scientist with an M.Sc. from the University of Ljubljana and current PhD fellowship at the University of Milan. Bliznakovski has a significant working experience in the Macedonian think-tank sector and is author of many studies published in scientific journals, as chapters in edited volumes, as well as policy studies and public opinion research reports.

Јован Близнаковски

Јован Близнаковски

Член на Управен одбор

Kumjana Novakova is a moving images and audiovisual arts curator.
Her formal education combines social sciences and social research studies in Sofia, Sarajevo, Bologna and Amsterdam.
Prior to entering cinema, she has worked as researcher and teacher in research methods and identity studies in Sarajevo, Italy and US. In 2006 she co-founded the Pravo Ljudski Film Festival in Sarajevo.
Currently, she works as a film curator at the Museum of Contemporary Arts in Skopje, as well as one of the two leading researchers at the Museum's interdisciplinary art theory programme Radical Education.
She has collaborated with different film festivals, cinema platforms and exhibitions (DOK Leipzig - Germany, États généraux du film documentaire de Lussas - France, Play-DOC, Tui - Spain, Tiiiit.inc, etc.), curating a wide range of programmes and screenings on her key areas of interest: collective memory, representation, experimental cinema of former Yugoslavia, gender, identity and independent cinema. Her writing and research on film has been published in magazines and catalogues worldwide.
She is an associate professor at the Non-fiction department of ESCAC, Barcelona, Spain, and has formerly taught at the Béla Tarr's film.factory in Sarajevo.
As an author, she develops projects between cinema and contemporary art, mostly exploring the interplay between identities, memories and the collective self.
She currently live in Skopje. 

Кумјана Новакова

Кумјана Новакова

Членка на Управен одбор

Благица Петрова беше активно вклучена во студентското списание Излез најпрвин како новинарка, а подоцна и како Главна уредничка и Извршна директорка на студентската организација Излез. Извесно време работеше во Националниот младински совет на Македонија, а во моментов е административна и финансиска координаторка на Тиииит! Инк. Веќе две години е среќнa, активна членка на тимот на ПРВО ПА ЖЕНСКО.

Благица Петрова

Благица Петрова

Менаџерка за финансии и администрација
Top