Проекти

Од своето создавање до денес Тиииит! Инк. е носител на неколку проекти преку кои делува кон подигнување на свеста за значењето на родовата еднаквост во едно демократско општество.
Top