Фемоар

ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ИТНО ДА ГО РАСЧИСТИ СЛУЧАЈОТ „ЈАВНА СОБА“ И ДА ЗАПОЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ДА РАБОТИ НА СЛУЧАИТЕ НА РОДОВО-ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО

Daughters of the Dust | film

Бараме итно преземање на мерки за расчистување на случајот „Јавна соба“ и заштита на жртвите на родово засновано насилство

На денешен ден е родена Рајна Алексова!

ШКОЛСКИ ПРИКАЗНИ

Истражување за состојбата со менструалната правда во Република Северна Македонија

Femoir

Production

Skopje, licno with Nebojsha Vilic & Zvezdan Georgievski December 2014

SKOPJE, licno with Oliver Mitkovski & Ljupa Angelov December 2014

SKOPJE, licno with Ivana Dragshic i Elizabeta Poljoska December 2014

SKOPJE, Licno TRAILER | EN December 2014

SKOPJE, Licno - TRAILER | MK December 2014

Projects

Крај за менструална сиромаштија June 2020

Women on Women (WoW) November 2019

Matka - Platform for promotion of the right to safe and legal abortion February 2014

Fear of feminism? July 2015

Top